GAESTERNE
LEONARD COHEN PÅ DOHN'SK

Anders Dohn

Denmark, September 2014


1.Dance me to the end of love/Til kærligheden er forbi
2. I’m your man/Jeg er din mand
3. Sisyters of mercy/De barmhjertige søstre
4. The smokey life/Det lette liv
5. Chelsea Hotel #2/Chelsea Hotel #3
6. Coming back to you/På vej tilbage til dig
7. Ain’t no cure for love/En kur for kærlighed
8. The Guests/Gæsterne
9. Story of Isaac/Isaaks historie
10. Anthem/Hymne
11. Tower of song/Et tårn af sang
12. Book of longing/Længslens bog *)

*) Melody of track 12 by Anders Dohn
All songs in Danish, translated by Anders Dohn

Released by Exlibris, Denmark

More at andersdohn.comThanks to Anders Dohn for the information[PREV PAGE] [NEXT PAGE] [INDEX PAGE] [SUB INDEX PAGE]